Anadolu Lojistik , eğitimli personeli, modern özmal ve tedarikçi filosuyla müşterilerinin ürünlerinin sevkıyatını planlar, uygun araçlar ve koşullarda istenilen minimum sürede nihai tüketim noktasına ulaştırılmasını sağlar.

217114132530int_lojistik

Artan rekabet, global pazarlarda yer alma hedefleri şirketlerin ana işlerine odaklanmalarına yol açmıştır. Ana işlerinin dışında kalan fakat rekabette belirleyici öneme sahip tedarik zinciri yönetimi bu konuda uzman firmaların doğmasına neden olmuştur.

Uzmanlaşmış, ölçek ekonomisinden yararlanan lojistik altyapısına ve bilgi teknolojilerine yatırım yapmış lojistik hizmet sağlayıcılar sayesinde esnek ve verimli tedarik zinciri yönetimini hedefleyen firmalar dış kaynak kullanımına yönlenmektedir. Firmalara Lojistik Hizmetleri;

 • Malzeme depodan çıkmadan sigortasının yaptırılması, Malzemenin çıkış noktasından varış noktasına kadar takibi,
 • Malzemenin depolarda elleçleme yapılarak istenilen kısmının çekilmesinin sağlanması,
 • Vesaiklerin takibinin yapılması,
 • Malzemelerin yurtiçi ve dahili dağıtımının yapılmasını organize etmek,
 • Tüm işlemlerin tek merkezden koordineli bir çalışma yapılarak bitirilmesi,
 • Firmalara düzenli olarak yazılı ve sözlü raporlama yapılması,
 • İşlemleri biten evrakların firmaya derhal ulaştırılması,
 • Tedarik Zinciri Yönetimi
 • Profesyonel Bir Yazılım Desteğiyle Her Tür Katma Değer Sağlayan Hizmetler
 • Yükleme, Boşaltma Hizmetleri
 • Paketleme, Etiketleme ve Koli Birleştirme Hizmetleri
 • Palet Bozma, Yeniden Ambalajlama ve Manipülasyon Hizmetleri